สวัสดีครับ เขียนบล๊อคเพิ่มชอบกด แชร์ให้หน่อยนะครับมีปุ่มด้านล่าง 13/03/2016

เข้า blog ด้วยการพิมพ์ basskitchen.club ได้เลยครับ จำง่าย

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Basic Bass : Chapter 5 : โครงสร้างคอร์ดที่สำคัญ


สวัสดีครับ Chapter ก่อน ได้พูดถึง การ หาคอร์ด จาก สเกล  ยังไง นะครับ และ ก็พูดถึง คอร์ด 3 ตัว Triad ไปครับ มาคราวนี้ มาต่อ กัน ที่คอร์ด 4 ตัว tetra-ad ครับ แล้วก็จะสรุปโครงสร้างคอร์ดที่สำคัญ ๆอื่นๆ ที่จะพบเจอครับ
ตัวโน๊ต ใน C Major ของเบส 4 สาย

ตัวโน๊ต ใน C Major ของเบส 5 สาย

ตัวโน๊ต ใน C Major ของเบส 6 สาย


คราวที่แล้วพูดถึง Tri-ad (คอร์ด โน๊ต 3 ตัว) จาก C major Scale (โน๊ต C D E F G A B C)

เป็นแบบนี้

คอร์ดที่ 1
C E G = โด มี ซอล

คอร์ดที่ 2
D F A = เร ฟา ลา

คอร์ดที่ 3
E G B = มี ซอล ที

คอร์ดที่ 4
F A C = ฟา ลา โด

คอร์ดที่ 5
G B D = ซอล ที เร

คอร์ดที่ 6
A C E = ลา โด มี

คอร์ดที่ 7
B D F = ที โด ฟา

ได้เป็นคอร์ดออกมาก็คือ C Dm Em F G Am Bdim


ก็ไม่มีอะไรครับ คราวก่อน หาแบบคล่อมๆ ตัวที่ 1 3 5
คราวนี้ Tetra-ad ก็ เพิ่ม 7 นั่นเอง  เป็น 1 3 5 7 อ่ะ ได้เป็น


คอร์ดที่ 1
C E G B = โด มี ซอล ที

คอร์ดที่ 2
D F A C = เร ฟา ลา โด

คอร์ดที่ 3
E G B D = มี ซอล ที เร

คอร์ดที่ 4
F A C E = ฟา ลา โด มี

คอร์ดที่ 5
G B D F= ซอล ที เร ฟา

คอร์ดที่ 6
A C E G = ลา โด มี ซอล

คอร์ดที่ 7
B D F A= ที โด ฟา ลา

พอหาขั้นคู่ หาโครงสร้างของแต่หล่ะคอร์ดออกมา ก็จะได้เป็น

คอร์ดที่ 1 = 1 3 5 7
คอร์ดที่ 2 = 1 b3 5 b7
คอร์ดที่ 3= 1 b3 5 b7
คอร์ดที่ 4 = 1 3 5 7
คอร์ดที่ 5 = 1 3 5 b7
คอร์ดที่ 6 = 1 b3 5 b7
คอร์ดที่ 7 = 1 b3 b5 b7


สรุปว่ามี คอร์ดที่ปรากฎใน Scale นี้ มีหน้าตาต่าง ๆ กัน 4 แบบ คือ

1.    1 3 5 7    ให้เรียกชื่อ คอร์ดที่มีโครงสร้างนี้ ว่า maj7 "เมเจอร์เซเว่น" จะเป็นคอร์ดที่ 1 กับ 4 ของสเกลนี้ นั่นก็คือ Cmaj7 กับ Fmaj7

2.    1 b3 5 b7    ให้เรียกชื่อ คอร์ดที่มีโครงสร้างนี้ว่า m7  "ไมเนอร์เซเว่น" ก็จะเป็นคอร์ด ที่ 2 กับ 3 กับ 6 ของ สเกลนี้ นั่นก็คือ Dm7 Em7 และ Am7

3.    1 3 5 b7    ให้เรียกชื่อ คอร์ดที่มีโครงสร้างนี้ว่า   7 "โดมิแน้นท์เซเว่น" หรือ เซเว่น (เฉยๆ)  ก็จะเป็นคอร์ด ที่ 5 ของสเกลนี้ นั่นคือ G7    คอร์ดที่ 5 ของ สเกล บางคนเรียก "คอร์ดส่ง"

4.    1 b3 b5 b7    ให้เรียกชื่อ คอร์ดที่มีโครงสร้างนี้ ว่า m7b5 "ไมเนอร์เซเว่นแฟร็ตไฟท์"   ก็จะเป็นคอร์ดที่ 7 ของ สเกลนี้ นั่นคือ Bm7b5    คอร์ดนี้บางคนเรียก   "half dim"

ได้เป็น             Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7 Am7 Bm7b5

มีลูกเป็น(ฮะฮะ)  C Dm Em F G Am Bdimที่นี้รู้แล้วนะครับว่าเจอคอร์ดหางยังไง จะมี ตัวโน๊ต อะไร ตรงไหนให้เราได้จิ้มกันบ้างครับ

ถ้าไม่มี หางก็               1-3-5
ถ้า มีหาง เป็น m ก็        1-b3-5
ถ้ามีหางเป็น dim ก็        1-b3-b5
maj7 ก็                      1-3-5-7
m7 ก็                        1-b3-5-b7
7 ก็                           1-3-5-b7
m7b5 ก็                     1-b3-b5-b7


รู้ Root รู้ ขั้นคู่ รู้โครงสร้างคอร์ด ก็จะรู้ ว่า คอร์ดนั้นประกอบด้วยโน๊ตอะไรบ้าง ครับ

ต่อไปจะ ไปดูคอร์ดอื่นๆ กันครับ แต่จะสอน อ่านแล้วครับ ไม่สอนหาแล้วครับ คงเข้าใจแล้วว่าคอร์ดเกิดมาได้ยังไงนะครับ

คอร์ด 1 ชนิด บางที ก็ เขียน ไม่เหมือนกัน แล้วแต่ตำราครับ ต่อไปนี้จะสรุปลักษณะคอร์ดทั้งหมด เอาเป็น Root C ทั้งหมดนะครับ (เอามาจาก wikipediaครับ) จะได้ง่ายครับ

(C มีโน๊ต C-E-G) คอร์ด ซี หรือ ซีเมเจอร์ เขียนได้แบบนี้ C, CM, Cma, Cmaj, CΔ   มีโครงสร้าง 1-3-5
(Cm มีโน๊ต C-E-G) คอร์ด ซีไมเนอร์ เขียนได้ Cm, Cmi, Cmin, C- มีโครงสร้าง 1 b3-5
(Caug มีโน๊ต C-E-G♯) คอร์ด ซี อ๊อกเมนเต็ด เขียนได้  C+, C+, Caug มีโครงสร้าง 1-3 -#5 
(Cdim มีโน๊ต C-E-G♭)คอร์ด ซีดิม เขียนได้ Cm(♭5), Cº, Cdim มี โครงสร้าง 1-b3-b5 

(Cdim7 มีโน๊ต C E G Bdouble flat หรือ C E G♭ A) คอร์ด ซีดิมเซเว่น เขียนได้ Co7, Cdim7  มีโครงสร้าง 1-b3-b5-bb7 หรือ 1-b3-b5-6 ความหมายเดียวกัน ทางทฤษฎี เป็นดับเบิ้ลแฟร็ต 7
(Cm7b5 มีโน๊ต C E G B♭) คอร์ด ซีไมเนอร์เซเว่นแฟร็ตไฟท์ เขียนได้ Cø7, Cm75, C-7(5)  มีโครงสร้าง 1-b3-b5-b7 
(Cm7 มีโน๊ต C E G B♭)คอร์ด ซีไมเนอร์เซเว่น เขียนได้  Cm7, C−7, C−7 มีโครงสร้าง 1-b3-5-b7 
(Cm(Maj7) มีโน๊ต C E♭ G B)คอร์ด ซีไมเนอร์เมเจอร์เซเว่น เขียนได้ Cm(Maj7), C−(j7), Cm7, C−Δ7, C−maj7 มีโครงสร้าง 1-b3-5-7
(C7 มีโน๊ต C E G B♭)คอร์ด ซีเซเว่นหรือ ซี โดมิแน้นท์เซเว่น  เขียนได้   C7, C7, Cdom7 มีโครงสร้าง 1-3-5-b7 
(CMaj7 มีโน๊ต C E G B)คอร์ด ซีเมเจอร์เซเว่น เขียนได้ CMaj7, CM7, CΔ7, Cj7, C+7 มีโครงสร้าง 1-3-5-7
(Caug7= C E G B♭)คอร์ด ซีอ๊อกเมนเตดเซเว่น เขียนได้  C+7, C7+, C7+5, C75 มีโครงสร้าง 1-3-#5-b7 
(C+(Maj7)มีโน๊ตC E G B)คอร์ด ซีอ๊อกเมนเตดเมเจอร์เซเว่น เขียนได้  C+(Maj7), CMaj7+5, CMaj75, C+j7, CΔ+7 มีโครงสร้าง 1-3-#5-7

(Csus4 หรือ Cmsus4 มีโน๊ต C F G) คอร์ดซีซัสโฟว์หรือซีไมเนอร์ซัสโฟว์ มีโครงสร้างเดียวกันคือ  1-4-5

(C5 มีโน๊ต C G) คอร์ด ซีไฟว์ มีโครงสร้าง 1-5 นักกีตาร์ใช้จับ เล่น กะ ทุกคอร์ด ไม่ว่า จะเป็น เมเจอร์ ไมเนอร์ ที่ เป็นโครงสร้าง 5 ตรง


ลืมไปครับ ที่พี่เคยบอกว่า คอร์ดต้องมี 3 ตัวโน๊ตขึ้นไป แต่จะมีคอร์ดอยู่ประเภทหนึ่งที่แตกต่างครับ คือคอร์ด 5 หรือ power cord เป็นคอร์ดที่ประกอบ ด้วย โน๊ต แค่ 2 ตัวคือ 1 กะ คู่ 5 เป็นคอร์ดแนวร๊อค metal เป็นคอร์ดของพวกมือกีตาร์ไว้สับริฟ (riff) จุดประสงค์คงต้องการให้มันดิบๆ ไม่เน้น harmony มาก เน้นริทึ่ม ครับ จะสวนทางกับแจ๊ส ที่ต้องการ คอร์ด ที่มีตัวโน๊ตเยอะๆ ให้ สามารถ เล่น สร้างทางเดินตัวโน๊ตใหม่ๆได้เยอะๆ ครับ

สรุป การหาตัวโน๊ตในคอร์ดจากชื่อ แบบเข้าใจง่าย ๆครับ

ถ้าเจอ
7 โดดๆ  แสดง ว่า เป็น คู่ b7 นอกจากคอร์ด Dim จะเป็นดับเบิ้ล แฟร็ต (bb)
Maj7 แสดงว่า เป็น 7 ตรง
ถ้า m7 ก็ต้อง b3,5,b7
aug ก็แสดงว่า #5

โอเคนะครับ จะได้พอมองคอร์ดออกครับ ลองศึกษาวิธีการเรียกชื่อคอร์ด ตามตัวอย่างที่พี่ให้นะครับ แล้วก็จำสัญลักษณ์ไว้สักนิดนะครับ

ต่อไป ก็จะเป็นวิธีการฝึกง่าย ครับ ให้เรียก ว่า ฝึก Arpeggio ละกัน Arpeggio จริงๆ แปลว่า การกรีดสาย จับคอร์ด แล้วกรีดสาย เหมือนแบบ กีตาร์ คลาสสิคอ่ะครับ ความหมายต่อไปนี้ก็คล้ายๆ กับ ก็ เล่น คอร์ด นี่แหล่ะ ตัวโน๊ตใน คอร์ด ให้ เรียก ว่า คอร์ดโทน Chordtone ครับ ก็คือ เสียงคอร์ด นั่นเองครับ

การบ้าน 

ให้ดีดไล่ 1 3 5 7 คอร์ด ต่างๆ ครับ ถ้า Triad ให้ ไล่ 1 3 5 8 ครับ
ไล่ ตาม นี้ C D E F G A B C

ไล่ตามนี้คอร์ดเหล่านี้เลย ครับ

Tri-ad
C D E F G A B C
Cm Dm Em Fm Gm Am Bm Cm
Cdim Ddim Edim Fdim Gdim Adim Bdim Cdim
Caug Daug Eaug Faug Gaug Aaug Baug Caug

Tetra-ad
CMaj7 DMaj7......
Cm7 Dm7 .......
C7 D7........
Cm7b5 Dm7b5......
Cdim7 Ddim7 .......
Cm(Maj7) Dm(Maj7) ......
....
....
....
ทุกตระกูลคอร์ดที่ให้ ไปครับ ฟัง เสียง และ โทนคอร์ดด้วยนะครับ
เยอะหน่อยนะครับ
พวกคอร์ด แปลก ๆหางเยอะๆ จะไปเจอกับพวกเพลง ฟิวชั่น แจ๊ส หรือ คลาสสิค พวก Melodic Mode ลึก ๆครับ ถ้าไม่คุ้นเคย ก็ยังไม่ต้องรีบซ้อมครับ ค่อยๆ เป็นค่อย ๆ ไป เอา Tri-ad ให้แน่นก่อน ครับ

แต่สำคัญครับ 1 3 5 7 เป็น พื้นฐานของการเดินเบส และ เป็นพื้น โซโล่ ในอนาคตครับโชคดีทุกท่านครับ
Baal Thailandbassist.com7 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ24 มกราคม 2554 19:39

  -ขอบตคุนคัฟ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ24 มกราคม 2554 19:40

  ีมีเบส เฟนเด้อ ขายปะคัฟ

  0873095099

  ผมอยู่ิพืโลกคัฟ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2554 02:50

  อยากทราบว่า scale bass สีแดงๆ ข้างงบน เอามาจาก ไหนหรอครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณ คับ จะฝึก ให้ เก่ง ๆ เลย

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ18 กรกฎาคม 2555 14:29

  เว็บนี้มากคับรู้หมดทุกอย่างเรย ขอบคุณคับ
  +

  ตอบลบ
 6. เยี่ยมคับอยากหัดเล่นเบสอยู่คับ

  ตอบลบ

ติชมกันได้นะครับ